All our topics

All posts tagged with "studenti"

Senat Sveučilišta J.J Strossmayera jednoglasno je donio odluku o promjeni pravnog statusa i naziva Odjel za matematiku u Fakultet primijenjene …

Mono | Thursday, Dec 1, 2022